AI – detekcia kvality jedál

Detekcia kvality jedla je jednou z tém, ktorá má široké uplatnenie v rôznych oblastiach biznisu aj v bežnom živote. Jej hlavným prínosom je možnosť zabrániť plytvaniu potravinami a zabezpečiť, že sa nebudú spracovávať ani konzumovať nekvalitné jedlá. 

 Proces detekcie a hodnotenia kvality jedla 

  1.  Samotný proces detekcie kvality jedla pomocou učiacej sa umelej inteligencie sa zakladá na rozpoznávaní senzorických vlastností jedla, najmä na základe vlastností, ktoré je možné vyčítať z obrazu. Spracovanie obrazu prebieha v niekoľkých fázach:
    Lokálne spracovanie obrazu: Prvá fáza sa uskutočňuje na lokálnom zariadení, kde sa obraz zachytáva a upravuje. Fotografie sú analyzované na identifikáciu oblastí obsahujúcich jedlo, po ktorých nasleduje orezanie fotiek tak, aby zobrazovali iba tieto oblasti. Pre ochranu súkromia sa akékoľvek časti, ktoré by mohli obsahovať osobné údaje, odstraňujú formou rozostrenia. 
  2. Spracovanie obrazu v cloude: V tejto fáze sa obraz prenáša do cloudovej služby, kde sú jednotlivé komponenty jedla rozpoznané a pomenované.  

Vývoj a trénovanie modelu 

 V procese vytvárania modelu, ktorý rozpoznáva jedlo a jeho kvalitu, je kľúčovým prvkom jeho trénovanie. Trénovacia dáta, alebo dataset, musia obsahovať obrázky s jasne označenými oblasťami jedla. Tieto objekty sú potom manuálne označené a pripojené k nim sú príslušné názvy. Tento dataset potom poskytuje základ pre učenie modelu. 


06_recognizedfood02.png06_recognizedfood04.png


Praktické využitie technológie 

HoReCa biznis - V reštauráciách by mohla byť táto technológia využitá na monitorovanie kvality jedál a zabezpečenie, aby sa na tanier nedostali nekvalitné alebo pokazené jedlá. Týmto spôsobom by sa zlepšila spokojnosť zákazníkov a minimalizovala by sa potreba vrátenia jedla alebo reklamácie. Okrem toho by mohli reštaurácie analyzovať dáta o kvalite jedál a identifikovať trendy alebo problémy, ktoré by mohli potenciálne zlepšiť ich ponuku. 

V oblasti stravovania môže automatická detekcia a hodnotenie kvality jedla zefektívniť procesy aj prostredníctvom automatických pokladní.  

Potravinársky priemysel - Detekcia kvality jedla by v tejto oblasti mohla byť využitá na kontrolu a triedenie surovín a výrobkov. Pomocou tejto technológie by sa dali odhaliť potenciálne kontaminované alebo chybné suroviny, čo by zabezpečilo vyššiu úroveň bezpečnosti potravín. Taktiež by sa dala sledovať kvalita výrobkov počas výrobného procesu a zabezpečiť, že výsledné produkty spĺňajú stanovené štandardy kvality. 

Bežný život - detekcia kvality jedál môže byť využitá pri nakupovaní potravín, kde by spotrebitelia mohli pomocou mobilnej aplikácie skenovať produkty a získať informácie o ich kvalite. Týmto spôsobom by mohli robiť informované rozhodnutia a vyhnúť sa nekvalitným alebo potenciálne nebezpečným potravinám

Prínosy detekcie kvality jedla

 Detekcia kvality jedla prináša mnoho výhod a má veľký potenciál v rôznych oblastiach. Vďaka tejto technológii je možné efektívne sledovať a zlepšovať kvalitu jedla, minimalizovať plytvanie a zabezpečiť bezpečnosť potravín. 

Príklady výstupov:

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.